Wednesday, 25 January
Start: 19:00
End: 20:45

Ilya Yeresko Quartet - Monk's Mood